Spegeldammen

Ögats innersta tanke är hemlig
när den ser sig förvrängd i spegeln.
Frysande stjärnklara nätter,
men snart faller morgondaggen
och dimman kommer.
Gråtande söker saxofonen svar
men när pupillen vidgar sig
och du skymtar det bottenlösa
är det dags att blunda.