Uppror

Måtte den retade tigern
få rätt
och jägarna snabbt till reträtt.
Regnet slår bort alla spår
av blod, svett och tårar.
Fältet står öde och slätt.
Den sista morgonen gryr
och tystnaden
låter alla förstå vad som skett.