Under-likt

Gräsmattan
rullar ihop sig för natten.
Katten ligger platt och växer
med daggvåta morrhår.
Skuggan kryper upp i linden
och vaggar bina till sömns.
En ensam koltrast
går på patrull
och drar med våld upp
en fridstörare.
Det enda tänkbara straffet
är döden.
Snart tänds alla stjärnor
av nattvakten
så du aldrig mer ska gå vilse.