Tystnad

När himlen var grå
och luften kylig
då gick hon
så långt hon orkade
tills fåglarna tystnat
och bergens
skrovliga yta kändes len
att vila emot.