Träffad

Pang, pang, du är död!
Igår var du röd
av kärlekens skimmer.
Pang, pang, du är död!
Nu söker du stöd
när hjärnan brinner.

Vännerna tröstar:
"Det går snart över.
Ta och ryck upp dig,
det tror jag du behöver."
Pang, pang, du ör död!
Kulor i överflöd.