Trädet

Han ristade en skåra i barken
för varje dag som gick
och skårorna blev allt djupare
tills en dag
man kunde skymta trädets innersta
och han föll i gråt.