Tecken

Det finns tecken på glädje
och tecken på sorg
överallt runt omkring oss,
men om du inte vet vad du ser,
så ser du ingenting.
En del människor
tror verkligen på änglar,
andra på ubåtar.
Bara man vet vad man tittar på.
Då ser man.
En del tror på kärleken.
Den känns - om den finns.