Nere

Är du nere?
Jag menar, lider du
av depression,
eller njuter du av den?
Jag kan klia dig på ryggen,
pussa dig på kinden,
eller bjuda dig - på mig.
Men jag kan inte gråta
din gråt.
Förlåt.