Huset på höjden

Du visade mig din stängda dörr
men inte någon nyckel.
Med små och lätta knackningar
jag väntar tåligt utanför.
Kanske har du vänt
och gått ut en annan väg,
Kanske bränner nyckeln i din hand.
Men i huset på höjden bränner hoppet
hål i magen.