Frossa

Du tände en eld
och den brinner starkare
för varje dag.
Jag lider och jag njuter
i samma andetag.
Du tände en eld
där jag inte trodde fanns
något brännbart kvar.
Jag var inte förberedd,
och nu fryser jag
i elden av din frånvaro.