Dörrar

Öppna dörrar, stängda dörrar,
dörrar på glänt.
Låsta dörrar, dörrar på vid gavel.
Blåa dörrar, bruna dörrar,
flagade vanskötta dörrar,
hemliga dörrar.
Dörrar som står och slår
i vinden.
Trasiga dörrar, glasdörrar,
igenspikade dörrar,
dörrar med knarrande gångjärn,
dörrar som inte leder nånstans.
Så finns det de som har draperi.