Aurora

Kom Aurora
Och kyss den lilla på kind!
Kyss bort det bleka och stilla.

Hon kom,
flyktig som en vind om våren
med en doft av narcisser och scilla.

Låt tåren i ögat
bli glittrande klar
och fukta din brännheta kind,
för livet är utan försättsblad
och fylls blott av egen vilja.

Lyft dina sinnen
ur kroppen en gång,
låt dem smekas av vinden.
öppna de slutna ögonen,
låt dem se vad som finns
och gläds över vackra minnen.

Kom Aurora lilla,
kyss alla ögonlock
och kyss alla dem
som vi en gång gjort illa!