Andreas
- Mamma, när jag blir stor
ska jag jobba i regeringen.
Då ska jag bestämma
att ingen får kriga mera
och inga avgaser och gifter
får släppas ut.
Sen ska jag bestämma
att dom inte får hugga ner skogen
och asfaltera.
Spårvagnar och bussar
ska åka i luften
på särskilda banor där,
och på marken
får man bara gå och cykla
och åka efter häst.
För dom bajsar ju bara
och det är bra för jorden.
Så ska jag bestämma
att ingen i hela världen
behöver ha bråttom.
För då behöver ju inte du
ha bråttom till jobbet, mamma!